Wettelijke informatie

La Conserverie & Moutarderie Belge SA, is een vennootschap die bij de Europese Centrale Bank geregistreerd is onder het nummer BE0433.626.721, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Eynattenerstrasse 20, Raeren (4730), België, overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking en verzameling van persoonsgegevens.

Conserverie & Moutarderie Belge verzamelt persoonlijke gegevens over haar klanten, die via de website worden meegedeeld. Deze gegevens blijven vertrouwelijk en de Conserverie & Moutarderie Belge verbindt zich ertoe ze niet aan derden mee te delen. Ze worden geanalyseerd om onze website te verbeteren en worden alleen gebruikt voor intern gebruik van het bedrijf (versturen van brieven of informatieve e-mails...).

Conserverie & Moutarderie Belge zal gegevens over haar klanten niet verkopen, uitwisselen of verhuren aan derden. Conserverie & Moutarderie Belge kan echter geconsolideerde statistieken over haar klanten, verkopen en informatie over de site aan betrouwbare derden verstrekken. Deze statistieken zullen echter geen persoonlijke identificatiegegevens bevatten.

Overeenkomstig de Europese en nationale wettelijke bepalingen kan de klant zijn recht op toegang tot zijn dossier en zijn recht op verbetering of verwijdering van informatie die op hem betrekking heeft, uitoefenen door een e-mail te sturen naar cmb@moutarderie.com of door te schrijven naar La Conserverie & Moutarderie Belge op het volgende adres: Eynattenerstrasse 20, 4730 Raeren, België.

De site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van de clientcomputer wordt opgeslagen. Het doel ervan is een eerder bezoek van de gebruiker of klant aan de site vast te leggen. De cookies worden onder meer door La Conserverie & Moutarderie Belge gebruikt om de aan de klant aangeboden diensten te personaliseren. De klant behoudt zich het recht voor om cookies te weigeren door zijn browser te configureren. Zij verliezen dan de mogelijkheid om de anders door La Conserverie & Moutarderie Belge verleende service te personaliseren.

Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief van La Conserverie & Moutarderie Belge, betekent dit dat u akkoord gaat met de registratie van uw persoonlijke gegevens en uw e-mailadres. Deze informatie zal door La Conserverie & Moutarderie Belge enkel bewaard en gebruikt worden om u te informeren over nieuwe producten, georganiseerde evenementen en om u de laatste nieuwtjes te sturen.